Social resursförvaltning har internutbildning om medborgardialog

80 personer (tjänstemän, politiker, näringsliv samt representanter från universitet) hade utbildning om medborgardialog. Utbildningen hölls av social resursförvaltning och formatet var mycket kreativt i samtalsgrupper där diskussioner fördes med stöd av dialogledare och presenterades sedan för övriga.