Allmänna villkor

1. ALLMÄNT

Lilla Götafors drivs av Lilla Götafors (org.nr 556513-1207) (hädanefter kallad ”Lilla Götafors”, ”oss” eller ”vi”) tillhandahåller en marknadsplats online på Lilla Götafors (”Lilla Götafors”), där ett antal säljare (”Säljare”) erbjuder sina produkter för försäljning till kunder (hädanefter kallad ”du”). Genom att lägga en order på Lilla Götafors ingår du ett köpeavtal med den specifika Säljaren av produkterna. Lilla Götafors är inte en part i ditt köpeavtal av produkter från Säljare, såvida inte Lilla Götafors agerar Säljare eller annat har avtalats. Vi underlättar ditt användande av Lilla Götafors genom att erbjuda olika tjänster, bland annat kundtjänst, olika betalningsalternativ och en inspirerande upplevelse.

Villkoren i detta dokument (”Lilla Götafors villkor”) samt tillämpliga villkor från din specifika Säljare (”Säljarens villkor”) benämns tillsammans som villkoren (”Villkoren”) och gäller för dig som kund. Genom att använda Lilla Götafors och/eller lägga en order, godkänner du att följa Villkoren. Dessa Villkor och andra avtal som vi eller Säljaren kan ingå med dig, från tid till annan, styr din relation med oss respektive Säljaren, samt alla därtill uppkomna frågor. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått alla villkor innan du lägger din order. I händelse av avvikelse mellan bestämmelserna i Säljarens villkor och Lilla Götafors villkor har Lilla Götafors villkor företräde framför Säljarens villkor.

De Villkor som gäller för din order är de Villkor som finns på Lilla Götafors vid den tidpunkt du lägger din order. Vi förbehåller oss rätten att ändra Lilla Götafors villkor, och Säljare förbehåller sig rätten att ändra Säljarens villkor, vid behov utan att meddela dig på förhand.

Orderläggning kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap eller agerar i egenskap av juridisk person, och som är bosatta i Sverige.

Att produkter eller tjänster tillhandahålls på Lilla Götafors vid en viss given tidpunkt är inte en garanti för att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi och Säljaren förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt samt vägra att verkställa din order.

För att kunna tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för våra kunder måste vi säkerställa att våra tjänster fungerar smidigt. I samband med att du godkänner dessa Villkor, förstår och godkänner du att inte (i) publicera, överföra, distribuera på nytt, ladda upp eller främja någon kommunikation eller innehåll som skulle kunna skada eller ha en negativ effekt på vårt företag, vår verksamhet, våra produkter eller tjänster; agera på ett sätt eller använda en enhet som begränsar, hindrar, stör eller helt stoppar någon annan användare från att använda webbplatsen Lilla Götafors, eller som påverkar webbplatsens säkerhet eller använda någon enhet eller försöka använda någon sökmotor, programvara, verktyg, agent, skript eller annan enhet eller mekanism (inklusive, och utan begränsningar, spindlar, botprogram, krypare, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera eller söka på webbplatsen eller kopiera innehåll från webbplatsen. När det gäller användare som bryter mot denna klausul eller någon annan klausul i dessa villkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart neka dem tillgång till webbplatsen och stänga ner deras konton.

2. PRISER OCH LEVERANSAVGIFTER

De priser som anges på Lilla Götafors är inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms), om moms tillämpas.

3. ORDER/INGÅENDE AV AVTAL

När du har lagt din order får du en ordernotifiering från Lilla Götafors. I samband med att ordern läggs mottager Säljare din order.

En orderbekräftelse skickas till dig, från Säljaren, inom 24 timmar (utom helger och helgdagar) efter att du lagt din order på Lilla Götafors. Om vi eller Säljaren av någon anledning inte kan skicka din order kommer du att informeras om detta snarast möjligt. Du betalar i efterskott när du fått varorna men om vi redan har mottagit betalning för en sådan order kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du lade din order, i den mån detta är möjligt. Om återbetalningen av något skäl måste ske på ett annat sätt, kommer vi att kontakta dig för att se till att återbetalningen kan utföras.

Du behöver ange en korrekt e-postadress och informera Lilla Götafors om din e-postadress ändras. Observera att Lilla Götafors förbehåller sig rätten att skicka begäran om betalning till din e-postadress.

4. LEVERANS

Säljaren är ansvarig för att skicka och leverera din order. Säljaren ska bekräfta och skicka din order så fort som möjligt. Du får din leverans från Säljaren normalt inom 3 till 5 arbetsdagar från det att du mottagit din orderbekräftelse, om inte annat avtalats. Även om Säljaren strävar efter att leverera inom angivna tidsramar, kan leveransen på grund av oväntade händelser ta längre tid. Om leveranstiden mot förmodan skulle överskrida 30 dagar har du rätt att häva köpet.

En order kan bestå av köp från flera Säljare, och eftersom produkten levereras till dig direkt från Säljaren, kan det innebära att din order skickas i flera leveranser.
Om din produkt inte levereras inom 5 dagar, vänligen kontakta Säljaren på oddfactory.se.

5. RETURER, REKLAMATIONER OCH ÅNGERRÄTT

5.1 ALLMÄNT
Säljaren är ansvarig för att hantera returer, ditt utövande av ångerrätt och reklamationer av sina produkter. Detaljer gällande detta regleras i Villkoren, och ska följa alla lagstadgade krav och bestämmelser om försäljning av produkter i ditt land.
Alla köp som ångras eller produkter som returneras till den aktuella Säljaren ska vara i samma skick som de var i vid leveransen till dig.

Detta innebär att varorna inte får ha skadats, nedsmutsats, tvättats, ändrats eller burits (annat än för att prova produkten) och att alla märken, lappar och etiketter är intakta. Tänk på att Säljaren inte accepterar returer av underkläder, badkläder, piercingsmycken, skönhetsprodukter eller kosmetika på grund av hälso- och hygienskäl, om inte annat överenskommits med Säljaren. Särskilda villkor om återbetalning för inköp av välgörenhetsprodukter från en Säljare (såsom presentkort för donationer) anges i Säljarens villkor.

Eftersom Lilla Götafors är en marknadsplats där många Säljare erbjuder produkter till försäljning behandlas varje leverans från varje enskild Säljare separat, och alla frågor som rör returer, ångerrätt, reklamationer, m.m. hanteras direkt mellan dig och den aktuella Säljaren via Lilla Götafors.

5.2. ÅNGERRÄTT
Om du returnerar alla produkter från en Säljare i en order, utan att ange någon särskild anledning, betraktas det som att du ångrat din orderläggning. Du kan ångra din orderläggning och utöva din ångerrätt från och med att du eller ditt ombud tagit emot eller hämtat din leverans från utlämningsstället och 14 dagar därefter.

Om din order innehåller köp från flera Säljare börjar 14-dagarsperioden från och med det datum du eller ditt ombud tar emot eller hämtar den sista leveransen.
Säljaren ger dig full återbetalning av produktens pris och du kan kostnadsfritt returnera din order på Lilla Götafors utlämningsställe Lilla Götafors i Mölndal.

5.3. RETURER
Om du returnerar vissa (inte alla) produkter från en Säljare i en order, utan att ange någon särskild anledning, betraktas det som en retur. Returer kan göras till och med 14 dagar efter att du eller ditt ombud tagit emot eller hämtat din leverans från utlämningsstället. Om ditt köp från en Säljare är uppdelat i flera leveranser, börjar 14-dagarsperioden från och med det datum du tar emot eller hämtar den sista leveransen.
Säljaren ger dig full återbetalning av priset för de produkter som returneras men fraktavgiften återbetalas ej.

Vänligen notera att köp av gåvobrev ej kan returneras.

5.4 REKLAMATIONER
Om du får varor som är defekta eller inte överensstämmer med din order eller produktinformationen på Lilla Götafors, ska du underrätta Säljaren omgående via Lilla Götafors, och följa de instruktioner som Säljaren anger.
När Säljaren godkänt din reklamation får du en återbetalning av priset för produkten förutsatt att du har underrättat Säljaren inom den tid som gäller för att du ska få nyttja reklamationsrätten.

5.5. MINA SIDOR FÖR ÅNGERRÄTT, RETURER OCH REKLAMATIONER
Om du ångrar en orderläggning och/eller vill returnera din order eller delar av din order, vänligen skicka ett meddelande till Säljaren via Lilla Götafors. Var noga med att returnera produkten till rätt Säljare (dvs den Säljare du mottagit produkten från).

Om du beställer den på Lilla Götafors får du en bekräftelse via e-post där vi kommer överens om tidpunkt för återlämnande på vårt utlämningsställe. Du kan också ångra din orderläggning och returnera dina produkter genom att fylla i och skicka in konsumentverkets standardformulär som du kan hitta på http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett .

5.6. ÅTERBETALNING
Återbetalning kommer företrädesvis ske med samma betalningssätt som du använde vid beställningstillfället. Återbetalning görs snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att vi mottagit ditt meddelande om utövande av ångerrätt eller retur, under förutsättning att din återbetalning har accepterats av Säljaren och att Säljaren har mottagit produkterna eller bevis på att du har skickat tillbaka produkterna i rätt skick.

Ett annat betalningssätt kan komma att användas för återbetalningen, under förutsättning att du godkänner en sådan ändring. Detta kommer under inga omständigheter att medföra några extrakostnader för dig.

6. BETALNINGSSÄTT
Du kan betala din order med banköverföring, Swish, kreditkort eller betalkort eller andra betalalternativ som är tillgängliga vid ditt köptillfälle på Lilla Götafors.

Du anger dina betalningsuppgifter när du lägger ordern. Lilla Götafors förbehåller sig rätten att kontrollera att utrymme för debitering av ordens värde finns och att dina adressuppgifter stämmer. Vi kan neka köp till följd av dessa kontroller.
Observera att vi inte godkänner presentkort, värdecheckar, checkar eller kontanter som betalningssätt på Lilla Götafors.

7. VÅRT ANSVAR

Såvida Lilla Götafors inte agerar Säljare, är Lilla Götafors inte en part i transaktionen mellan dig och Säljaren. Lilla Götafors är inte ansvariga för andra Säljares handlingar, inklusive men inte begränsat till, försäljning av produkter till dig och/eller Säljarens leverans av produkter till dig.

Inget i dessa Villkor utesluter eller begränsar Lilla Götafors ansvar där det vore olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar.

Om vi bryter mot Lilla Götafors villkor är vår ansvarsskyldighet begränsad till förluster som är en rimligt förutsebar konsekvens av överträdelsen.
Lilla Götafors ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för Säljarens underlåtelse att leverera produkterna eller uppfylla något annat åtagande enligt dessa Villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll (force majeure).

Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din order eller orderläggning på Lilla Götafors är begränsade till det totala beloppet för din order.
Säljaren godtar ansvarsskyldighet för produkterna. Om du har problem med en produkt som du har köpt genom Lilla Götafors från en Säljare, bör du alltid registrera ett klagomål via Lilla Götafors. Klagomålet kommer då att skickas till Säljaren, och om du inte kan lösa tvisten med Säljaren bör du kontakta Lilla Götafors kundtjänst. Du kan också skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen).

ODR-plattformen erbjuder konsumenter och näringsidkare inom EU möjlighet att utanför domstol försöka lösa tvister om klagomål på varor som köpts online. Portalen är utformad som en användarvänlig och interaktiv webbplats som är kostnadsfri och tillgänglig på alla officiella EU-språk. Genom att använda ODR-plattformen kan konsumenten och näringsidkaren hitta ett organ för tvistlösning och sedan gå igenom processen för att hitta en lösning på konsumentens klagomål. ODR-plattformen hittar du här: http://ec.europa.eu/odr.

8.FÄRGER

Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa produkternas egenskaper, inklusive komposition och färger. Färgen du ser på Lilla Götafors är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt.

9. GARANTI

Om de produkter du har köpt är defekta, tillämpar Säljaren gällande konsumentlagstiftning. Om du inte är nöjd med dina produkter på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera Säljaren genom att skicka ett meddelande till Säljaren via Lilla Götafors.

10. ÖVERLÅTELSE

Lilla Götafors förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta, överföra eller pantsätta alla tjänster, ansvarsskyldigheter eller krav i förbindelse med betalningar och andra tjänster.

11. KLAUSULERS GILTIGHET

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal bedöms vara ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsers giltighet.

12. ÄGANDERÄTT

Alla immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på Lilla Götafors, tillhör Lilla Götafors. All användning av Lilla Götafors eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av Lilla Götafors. För undvikande av tvivel påpekas att Lilla Götafors inte har några immateriella rättigheter i de produkter som Säljaren erbjuder till försäljning via Lilla Götafors.

Lilla Götafors respekterar tredje parters rättigheter och tillåter inte medvetet någon försäljning av förfalskade produkter.

13. BOLAGSINFORMATION

Lilla Götafors är ett varumärke som ägs av Lilla Götafors.

Momsregistreringsnummer: SE 556513120701

14. KUNDTJÄNST

Om det är något av ovanstående Villkor du inte förstår eller om du har frågor eller kommentarer, kontakta vår kundtjänst via e-post på Lilla Götafors.

Hör av dig till oss

Vi hör av oss snarast. Kanske passar det med ett förbehållslöst möte på plats eller online.

Rulla till toppen